Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Planlægning og Friluftsliv.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller 'Nummer'.
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Sortér stigende Dato
Landskabsarkitektur som problemløser 03.00-01 august 2004
Nye byplanlæggerroller 03.00-02 april 2005
Bypolitik i de nordiske lande - udviklingstendenser 03.00-03 maj 2005
Bypolitik i de nordiske lande 03.00-04 juni 2005
Bypolitik i de nordiske lande 03.00-05 august 2005
Fingerplanen som landskabskunst 03.00-06 september 2007
Urbane landskaber og landskabsurbanisme 03.00-07 november 2007
Bevaring i nyt perspektiv 03.00-08 februar 2008
Bevaringsstrategier for et anderledes byrum 03.00-09 april 2008
Kulturmiljø: Mere end bygninger 03.00-10 april 2008
Urbane virksomheder i den grænseløse by 03.00-11 maj 2009
En ny tilgang til urbane landskaber 03.00-12 oktober 2011
Principper til kvalificering af urbane landskaber I 03.00-13 november 2011
Principper til kvalificering af urbane landskaber II 03.00-14 november 2011
Byudvikling i Hovedstaden indtil 2040 03.00-15 december 2011
Principper for strategisk byomdannelse 03.00-16 maj 2012
Strategisk byomdannelse - to eksempler 03.00-17 maj 2012
Biodiversitet i byer 03.00-19 september 2013
Landskab er noget, vi alle kan »gøre« 03.00-20 september 2013
Urban Growth management - strategisk planlægning af byvækst 03.00-21 august 2014
Byplanlægning med børn og unge 03.00-22 september 2014
Et internationalt perspektiv på branding af grønne områder 03.00-23 april 2016
Fra parkering til park 03.00-24 april 2017
Bæredygtige byer (1) Bæredygtighed og resiliens 03.00-25 august 2017
Bæredygtige byer (2) Internationale agendaer 03.00-26 august 2017
Strategisk bydesign med borgere (1) Proces. 03.00-27 november 2017
Strategisk bydesign med borgere (2) Resultater 03.00-28 november 2017
Biodiversitet og grønne byer 03.00-29 marts 2018
Bymiljøindikatorer 03.01-01 juli 2001
Benchmarking på planområdet i Øresundsregionen 03.01-02 april 2002