Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Skov og Natur > Alle videnblade > Nyeste videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene indenfor serien Skov og Natur. De nyeste
videnblade står øverst, men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Sortér stigende Dato
Miljøudtryk i moderne skovbrug (1) 03.00-01 marts 1997
Miljøudtryk i moderne skovbrug (2) 03.00-02 marts 1997
Miljøudtryk i moderne skovbrug (3) 03.00-03 marts 1997
Energipil 03.01-01 juni 1994
Tørstofproduktion i danske energiskove af pil 03.01-02 juni 1999
Stævningsskove i Danmark 03.01-03 september 2002
Stævningsdrift 03.01-04 september 2002
Skovgræsning 03.01-05 november 2004
Naturlig tilgroning efter stormfald 03.01-06 februar 2001
Egekrat har behov for drift 03.01-07 juni 2003
Græsning af egekrat - en traditionel driftsform 03.01-08 juni 2003
Stævning kan genskabe egekrat 03.01-09 juni 2003
Naturskoven viser vejen til naturnær skovdrift i bøg 03.01-10 juli 2005
Skovudviklingstyper - Baggrund og begreber 03.01-11 november 2005
Bøg - Skovudviklingstype 11 03.01-12 november 2005
Bøg med ask og ær - Skovudviklingstype 12 03.01-13 november 2005
Bøg med douglasgran og lærk - Skovudviklingstype 13 03.01-14 november 2005
Bøg og gran - Skovudviklingstype 14 03.01-15 december 2005
Eg med ask og avnbøg - Skovudviklingstype 21 03.01-16 december 2005
Eg med lind og bøg - Skovudviklingstype 22 03.01-17 december 2005
Eg med skovfyr og lærk - Skovudviklingstype 23 03.01-18 december 2005
Ask og rødel - Skovudviklingstype 31 03.01-19 februar 2006
Birk med skovfyr og gran - Skovudviklingstype 41 03.01-20 februar 2006
Gran med bøg og ær - Skovudviklingstype 51 03.01-21 marts 2006
Sitkagran og fyr med løvtræ - Skovudviklingstype 52 03.01-22 marts 2006
Douglasgran, rødgran og bøg - Skovudviklingstype 61 03.01-23 april 2006
Ædelgran og bøg - Skovudviklingstype 71 03.01-24 april 2006
Skovfyr, birk og rødgran - Skovudviklingstype 81 03.01-25 juni 2006
Bjergfyr - Skovudviklingstype 82 03.01-26 juli 2006
Stævningsskov - Skovudviklingstype 91 03.01-27 august 2006