Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Park og Landskab.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller "Nummer".
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato Sortér stigende
Beskyttelse af træer i byggeprocessen (1) 03.01-11 marts 1996
Beskyttelse af træer i byggeprocessen (2) 03.01-12 marts 1996
Utilsigtet komprimering af vækstjord 03.02-01 april 1996
Zoneinddeling af byggearealet 03.02-02 april 1996
Deponering af muld 04.01-01 april 1996
Jordbor til plantehuller 04.06-02 april 1996
Bytræers rodvækst og vandforbrug 04.06-13 april 1996
Bestemmelse af jordvolumen for bytræer 04.06-14 april 1996
Håndtering af store træer med klump 04.06-15 april 1996
Etableringsbeskæring af træer 05.01-05 maj 1996
Trærødder og ledninger 05.01-07 maj 1996
Beskæring af buske - Tradition eller potentialeudnyttelse! 05.03-01 maj 1996
Beskæring af buske - Blomstringsmåden bestemmer beskæringsmåden 05.03-02 maj 1996
Facadebeplantning uden skader 05.08-02 maj 1996
Facadebeplantning uden skader 05.08-03 maj 1996
Kontrol af utilsigtet jordkomprimering 03.02-03 juni 1996
Metoder ved kontrol af utilsigtet komprimering 03.02-04 juni 1996
Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 06.00-04 juli 1996
Om at opleve æstetik 03.12-01 august 1996
Jordbehandling ved etablering af vejplantninger 04.01-02 august 1996
Gødskning ved etablering af vejplantninger 04.05-01 august 1996
Vækstrør til etablering af vejplantninger 04.06-18 august 1996
Centralkompostering af have- og parkaffald 07.01-01 august 1996
Forsøg med kompost i grønne områder 07.01-02 august 1996
Anvendelse af kompost i grønne områder 07.04-01 august 1996
Lokal-kompostering i etageejendomme 07.02-01 oktober 1996
Flere, men kortere besøg i skoven 03.11-05 november 1996
Befolkningens ønsker til skovenes udformning 03.11-06 november 1996
Valg af beholdere til hjemme- og lokal-kompostering 07.01-03 november 1996
Acer pseudoplatanus, L., Ahorn 08.01-05 november 1996