Alle videnblade i serien – Københavns Universitet

Videntjenesten > Park og Landskab > Alle videnblade

Alle videnblade i serien

Herunder ses alle Videnbladene inden for fagområdet Park og Landskab.
De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere listen ved at klikke på "Titel" eller "Nummer".
De nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Sortér stigende Nummer Dato
Gødskning af træer 04.05-05 december 2013
Vurdering af træers behov for næring 04.05-04 december 2013
100 besøg årligt i byens parker og grønne områder 03.11-07 december 1996
2. Kvalitetsstandard for planteskoletræer 03.19-18 september 2012
Acer platanoides, L., Spidsløn 08.01-06 november 1996
Acer pseudoplatanus, L., Ahorn 08.01-05 november 1996
Adfærdsundersøgelser med GPS 03.01-48 februar 2005
Adgangsforhold i det åbne land 03.11-20 april 1998
Afbrænding af affald fra naturpleje og skovdrift 07.00-02 februar 2013
Afbrænding på græsarealer en fordel for biodiversiteten 06.01-17 maj 2016
Afkobling af veje: Regnvandets passage af vejkryds 04.03-07 juni 2015
Afkobling af veje: Vejprofil og kapacitet 04.03-06 juni 2015
Afstrømningsforhold for regnvand 03.01-24 marts 2000
Afsøgning af byens ressourcer 03.14-11 december 2013
Afvikling af pesticider på alle offentlige arealer inden 2003 03.05-10 maj 1999
Ahornsodbark - En potentiel skadevolder på bytræer 05.26-34 februar 2014
Aktive fædre og sociale mødre på legepladsen 03.01-77 maj 2012
Alperoserust på rhododendron 05.26-19 februar 2006
Alternativer til traditionelt vejsalt 05.23-11 februar 2012
Amerikanske lysninger: Jens Jensens syn på by og natur 03.12-12 november 2010
Anbefaling af gade- og vejtræer 03.01-81 september 2012
Anbefalinger til brug af dækafgrøder ved etablering af vedplantninger 04.08-05 januar 2018
Anlæg af boldbaner - forundersøgelser, projekt og arbejdsplan 05.06-28 februar 2000
Anvendelse af historiske kort i landskabsanalysen 03.01-37 april 2002
Anvendelse af kompost i grønne områder 07.04-01 august 1996
Anvendelse af præg og elementer i driftsstyringen 03.03-12 december 1998
Anvendelse af vilde urter - Erfaringer og viden i kommuner og frøfirmaer 08.07-01 august 1997
Anvendelsen af høslæt til genopretning af kultiverede engarealer og enge under tilgroning 06.02-05 marts 1997
Arbejde i træer 05.01-13 maj 2002
Arealanvendelse kan analyseres med data fra det Generelle Landbrugsregister 03.01-20 december 1999